Scroll til filter  

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående betingelser gælder for alle ordrer og leverancer som er foretaget gennem BaNic ´s webshop.

Betaling:

Du kan betale dine køb med Dankort, E-dankort, VISA Dankort, VISA, Mastercard, Maestro og JCB Cards. Beløbet for varerne trækkes i det øjeblik varerne afsendes fra lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det der er bestilt varer for.

Levering:

BaNic leverer via GLS. Leveringsomkostningen fremgår ved bestilling og er afhængig af vor meget der bestilles. Leveringstiden afhænger af om den pågældende vare er på lager. Leveringstiden på lagervarer er normalt 3-5 dage. Er varen ikke på lager, kan der forekomme længere leveringstid. Du kan da kontakte os og få oplyst status på din ordre. Når varen afsendes fra vores lager, modtager du besked om dette via mail / SMS. BaNic er ikke erstatningspligtig hvis der ved bestilling er angivet en forkert adresse og dette medfører bortkomst af forsendelsen. BaNic foretager aldrig delleveringer, det er altid den samlede ordre der afsendes.

Leveringsforbehold:

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering, eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt ovenfor, straks, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Ved force majeure hos køberen skal denne dække de omkostninger, sælgeren pådrager sig for at sikre og beskytte tabletterne. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i punktet ovenfor.

Fortrydelsesret og returnering:

Du har ret til at fortryde dit køb ifølge Forbrugeraftaleloven, dog skal varen returneres til os, senest 14 dage efter at du har modtaget den. Varen skal returneres ubrudt, som da du modtog den. Returvarer skal være sendt forsvarligt i beskyttende emballage til BaNic. Når du udnytter fortrydelsesretten, skal du selv betale for fragten for at sende varen retur til os. Tilbagebetaling sker hurtigst muligt efter at vi har modtaget varen retur og kontrolleret at den ikke har været brudt. Du bedes vedlægge dit konto og registrerings nummer til din bank, så vi kan overføre pengene direkte til din konto. Returvarer sendt pr. efterkrav modtages ikke.

Returvarer sendes til:

BaNic ApS
Østervænget 17 - Voldum
DK-8370 Hadsten
Danmark

Tlf.: +45 30 70 95 99
Email:  klavs@banic.dk